sesja 34

 Zmiana uchwały budżetowej na 2006 r.

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 09:56:11.
 Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stęszew za I półrocze roku budżetowego oraz informacji, o której mowa w art. 197 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 09:59:37.
 Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 10:00:33.
 Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 10:01:25.
 Uchwalenie Statutu Biblioteki Publicznej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 10:02:10.
 Odwołanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 10:02:38.
 Prawo pierwokupu nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 10:03:07.
 Nadanie nazwy rondu w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 10:03:42.
 Nabycie przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 10:04:28.
 Nabycie przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Mirosławkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 10:05:10.
 Nadanie statutu Urzędowi Miejskiemu Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 10:05:50.
 Sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Trzebawiu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-08-04 10:06:25.

Zobacz:
 sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2006-08-04 10:06:25
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak