sesja 36

 Zmiana uchwały budżetowej na 2006 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-12-13 09:30:36.
 Uchwała nr XXXVI/382/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-07 12:15:26 | Data modyfikacji: 2010-04-07 12:29:46.
 Uchwała nr XXXVI/383/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-07 12:17:10 | Data modyfikacji: 2010-04-07 12:30:21.
 Uchwała nr XXXVI/384/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Skrzynkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-07 12:32:37.
 Uchwała nr XXXVI/385/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Witoblu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-07 12:34:17 | Data modyfikacji: 2010-04-07 12:34:36.
 Uchwała nr XXXVI/386/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Uchwalenia statutów przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-07 12:46:22.
 Uchwała nr XXXVI/387/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Nadania nazwy ulicom w Skrzynkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-07 12:47:58.
 Uchwała nr XXXVI/388/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Nadania nazwy ulicom w Skrzynkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-07 12:49:17.
 Uchwała nr XXXVI/389/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-07 12:51:51.
 Uchwała nr XXXVI/390/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-07 12:53:57.
 Uchwała nr XXXVI/391/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Ustalenia procedury uchwalania budżetu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-07 12:55:30.

Zobacz:
 sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2010-04-07 12:55:30
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak