sesja 37

 Zmiana uchwały budżetowej na 2006 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2006-12-13 10:05:16.
 Uchwała nr XXXVII/393/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w części dotyczącej terenu położonego w miejscowościach Rybojedzko, Tomiczki i Jeziorki oraz Skrzynki

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-08 10:25:30.
 Uchwała nr XXXVII/394/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w części dotyczącej terenu położonego w miejscowości Trzebaw

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-08 10:26:57 | Data modyfikacji: 2010-04-08 10:38:45.
 Uchwała nr XXXVII/395/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Zmiany Uchwały nr IX/81/1999 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15.09.1999 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Witobel - działka nr ewid. 162/4

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-08 10:35:14 | Data modyfikacji: 2010-04-08 10:39:02.
 Uchwała nr XXXVII/396/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Zmiany Uchwały nr XVIII/163/2000 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 6.12.2000 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew dla terenu położonego we wsi Skrzynki - działki nr 93/2, 132/1, 133/1, 130/4, 90/1, 109/10 i 109/16

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-08 10:38:27.
 Uchwała nr XXXVII/397/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Zmiany Uchwały nr XXV/233/2001 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26.11.2001 r. dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew dla terenu położonego we wsi Skrzynki - działki nr 93/10 do 93/18 przy ulicy Dworcowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-08 10:40:37.
 Uchwała nr XXXVII/398/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Trzebawskiej i Mosińskiej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-08 10:42:02.
 Uchwała nr XXXVII/399/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew dla terenu położonego w rejonie ul. Mosińskiej - działka nr 1659/5 i część działki nr 1660/15

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-08 10:43:25.
 Uchwała nr XXXVII/400/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Skrzynki, gmina Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-08 10:44:50.
 Uchwała nr XXXVII/401/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część wsi Sapowice

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-08 10:47:07.
 Uchwała nr XXXVII/402/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Sprzedaży nieruchomości położonej w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-08 10:48:22.
 Uchwała nr XXXVII/403/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-08 10:50:04 | Data modyfikacji: 2010-04-08 10:50:25.
 Uchwała nr XXXVII/404/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Sprzedaży urządzeń kotłowni

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-08 10:51:41.
 Uchwała nr XXXVII/405/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-08 10:53:31.
 Uchwała nr XXXVII/406/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 października 2006 r. w sprawie Zmiany Uchwały nr XXIII/251/2005 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-08 10:54:45.

Zobacz:
 sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2010-04-08 10:54:45
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak