sesja 31

 Zgoda na przekazanie Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-03-21 09:57:21.
 Zmiana uchwały budżetowej na 2006 r.

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-03-21 09:58:54.
 Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Stęszew z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także określenia organów do tego uprawnionych

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-03-21 10:01:56.
 Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych nz cele mieszkaniowe

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-03-21 10:03:22.
 Nabycie przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Sapowicach

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-03-21 10:04:07.
 Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-03-21 10:05:40.
 Zmiana uchwały Nr XVII/177/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-03-21 10:06:42.
 Zgoda na zawarcie przez Gminę Stęszew umowy z Gminą Dopiewo i Miastem i Gminą Buk

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-03-21 10:09:25.
 Nabycie przez Gminę Stęszew drogi położonej w Sapowicach

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-03-21 10:10:30.

Zobacz:
 sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2006-03-21 10:10:30
Opublikowane przez: Marek Baranowski