Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2005 > sesja 29 strona główna 

sesja 29
 Budżet Gminy Stęszew na 2006 rok
Data wprowadzenia informacji 2006-01-06 13:37:40, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały budżetowej na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2006-01-06 13:39:12, wprowadzający: Marek Baranowski
 Udzielenie pomocy finansowej w 2006 roku dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2006-01-06 13:40:22, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przeprowadzenie postępowania w celu wyboru banku prowadzącego obsługę budżetu Gminy
Data wprowadzenia informacji 2006-01-06 13:41:35, wprowadzający: Marek Baranowski
 Ustalenie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę, niektórych składników wynagrodzenia oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Data wprowadzenia informacji 2006-01-06 13:49:57, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zamiana nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2006-01-06 14:00:08, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2006-01-06 14:05:35, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006
Data wprowadzenia informacji 2006-01-06 14:09:49, wprowadzający: Marek Baranowski

Zobacz:
 sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 . 
wersja do druku