Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2005 > sesja 26 strona główna 

sesja 26
 Przeznaczenie części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 10:50:42, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchylenie Uchwały Nr XXV/261/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 10:53:06, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały budżetowej na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 10:54:23, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przyjęcie zmian w Statucie Związku
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 10:55:18, wprowadzający: Marek Baranowski
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew terenu w Srocku Małym - działki nr 27 i 28
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 10:57:01, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wydzierżawienie na okres 15 lat przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Witoblu
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 10:58:10, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zamiana nieruchomości położonych w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 11:00:07, wprowadzający: Marek Baranowski
 Nabycie przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Modrzu
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 11:00:59, wprowadzający: Marek Baranowski
 Nabycie przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Stęszewie stanowiących działki 1725 i 1727
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 11:02:12, wprowadzający: Marek Baranowski
 Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we Wronczynie
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 11:03:06, wprowadzający: Marek Baranowski
 Prawo pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 11:03:50, wprowadzający: Marek Baranowski
 Prawo pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 11:04:20, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie i realizację dokumentacji budowlano-wykonawczej dla inwestycji
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 11:05:23, wprowadzający: Marek Baranowski

Zobacz:
 sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 . 
wersja do druku