Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2005 > sesja 23 strona główna 

sesja 23
 Przeznaczenie części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:18:07, wprowadzający: Marek Baranowski
 Likwidacja środka specjalnego
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:19:03, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały budżetowej na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:20:10, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zatwierdzenie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:22:17, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zwolnienie z podatku od nieruchomości podatników, którzy zwiększyli zatrudnienie tworząc nowe miejsca pracy na terenie gminy Stęszew i określenia warunków udzielania pomocy w formie zwolnienia(przypis: Paragraf 2 tej uchwały utracił moc decyzją Regionalnej Izby Obrachunkowej!)
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:24:09 Informację zaktualizowano 2005-05-13 08:35:54, wprowadzający: Marek Baranowski
 Prawo pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:24:41, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zamiana nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:25:16, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wyrażenie zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:26:07, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wyrażenie zgody na poddanie się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:27:04, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wyrażenie zgody na wystawienie weksla
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:27:52, wprowadzający: Marek Baranowski
 Utrata mocy uchwały nr XXI/224/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew we wsi Skrzynki dla działek nr 89/1 i 89/2 oraz uchwały nr XXI/225/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew fragment wsi Strykowo i Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:31:19, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały nr XIII/138/2004 z dnia 16.02.2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Strykowo ul. Poznańska - Towarowa
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:33:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie i realizację inwestycji
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:33:35, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie i realizację inwestycji
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:34:10, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie i relizację inwestycji
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:34:47, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie i realizację inwestycji
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:35:20, wprowadzający: Marek Baranowski
 Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:36:02, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zgoda na przekazanie Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:36:54, wprowadzający: Marek Baranowski

Zobacz:
 sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 . 
wersja do druku