Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2005 > sesja 25 strona główna 

sesja 25
 Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2005-07-22 13:21:49, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zgoda na przyjęcie przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu Powiatu Poznańskiego oraz zawarcie porozumienia z Powiatem Poznańskim
Data wprowadzenia informacji 2005-07-22 13:24:26, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały budżetowej na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-07-22 13:27:54, wprowadzający: Marek Baranowski
 Prawo pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2005-07-22 13:29:45, wprowadzający: Marek Baranowski
 Sprzedaż lokali mieszkalnych we Wronczynie i w Dębnie
Data wprowadzenia informacji 2005-07-22 13:31:26, wprowadzający: Marek Baranowski
 Sprzedaż nieruchomości zabudowanych w Sapowicach i Tomicach
Data wprowadzenia informacji 2005-07-22 13:32:34, wprowadzający: Marek Baranowski
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew we wsi Skrzynki dla działek nr 89/1 i 89/2
Data wprowadzenia informacji 2005-07-22 13:35:13, wprowadzający: Marek Baranowski
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew - fragment wsi Strykowo i Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2005-07-22 13:37:20, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały nr XXI/226/2004 r z dnia 30.12.2004 r. dotyczącej przystąpienia do zmiany uchwały nr XXIX/275/2002 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26.06.2002 r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew dla terenu położonego w rejonie ulicy Mosińskiej - działka nr 1659/5 i część działki nr 1660/15
Data wprowadzenia informacji 2005-07-22 13:42:32, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały nr XXI/227/2004r z dnia 30.12.2004 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XXII/149/96 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24.09.1996r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Trzebawskiej i Mosińskiej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2005-07-22 13:46:31, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przystąpienie do zmiany uchwały nr XXV/233/2001 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26.11.2001 r. dotyczącej zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew dla terenu położonego we wsi Skrzynki - działki od nr 93/10 do 93/18 przy ul. Dworcowej
Data wprowadzenia informacji 2005-07-22 13:52:05, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przystąpienia do zmiany uchwały nr IX/81/99 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15.09.1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Witobel - działka nr 162/4
Data wprowadzenia informacji 2005-07-22 13:55:09, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przystąpienie do zmiany uchwały nr XVIII/163/2000 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 06.12.2000 r. dotyczącej zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew dla terenu działek położonych we wsi Skrzynki - działki nr 93/2, 132/1, 133/1, 130/4, 90/1, 109/10, 109/16
Data wprowadzenia informacji 2005-07-22 13:58:54, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie i realizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Data wprowadzenia informacji 2005-07-22 14:00:38, wprowadzający: Marek Baranowski
 Upoważnienie kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
Data wprowadzenia informacji 2005-07-22 14:02:36, wprowadzający: Marek Baranowski

Zobacz:
 sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 . 
wersja do druku