bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 29 strona główna 

sesja 29
 Budżet Gminy Stęszew na 2006 rok
Data wprowadzenia informacji 2006-01-06 13:37:40, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały budżetowej na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2006-01-06 13:39:12, wprowadzający: Marek Baranowski
 Udzielenie pomocy finansowej w 2006 roku dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2006-01-06 13:40:22, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przeprowadzenie postępowania w celu wyboru banku prowadzącego obsługę budżetu Gminy
Data wprowadzenia informacji 2006-01-06 13:41:35, wprowadzający: Marek Baranowski
 Ustalenie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę, niektórych składników wynagrodzenia oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Data wprowadzenia informacji 2006-01-06 13:49:57, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zamiana nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2006-01-06 14:00:08, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2006-01-06 14:05:35, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006
Data wprowadzenia informacji 2006-01-06 14:09:49, wprowadzający: Marek Baranowski

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl