Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2005 > sesja 28 strona główna 

sesja 28
 Przeznaczenie części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 11:52:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały budżetowej na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 11:53:59, wprowadzający: Marek Baranowski
 Podatek od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 11:54:29, wprowadzający: Marek Baranowski
 Podatek rolny
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 11:54:56, wprowadzający: Marek Baranowski
 Podatek od posiadania psów
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 11:55:30, wprowadzający: Marek Baranowski
 Podatek od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 11:56:15, wprowadzający: Marek Baranowski
 Określenie wzorów formularzy
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 11:57:21, wprowadzający: Marek Baranowski
 Prawo pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 11:57:48, wprowadzający: Marek Baranowski
 Nabycie przez Gminę Stęszew dróg położonych we Wronczynie
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 11:58:49, wprowadzający: Marek Baranowski
 Nabycie przez Gminę Stęszew dróg położonych w Skrzynkach
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 11:59:39, wprowadzający: Marek Baranowski
 Nabycie przez Gminę Stęszew działki 131/2 położonej w Skrzynkach
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 12:01:23, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf wody i ścieków
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 12:02:14, wprowadzający: Marek Baranowski
 Określenie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 12:03:42, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały nr XXVII/293/2005 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok"
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 12:06:02, wprowadzający: Marek Baranowski
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew dla terenu położonego we wsi Zamysłowo - działka nr 293/3
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 12:07:41, wprowadzający: Marek Baranowski

Zobacz:
 sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 . 
wersja do druku