Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
- sesja 28
- sesja 29
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2005 > sesja 24 strona główna 

sesja 24
 Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2005-05-09 14:41:11, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zgoda na przyjęcie przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu Gminy Dopiewo i budżetu Miasta i Gminy Buk oraz zawarcia porozumienia z Gminą Dopiewo i Miastem i Gminą Buk
Data wprowadzenia informacji 2005-05-09 14:43:11, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały budżetowej na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-05-09 14:44:29, wprowadzający: Marek Baranowski
 Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2005-05-09 14:46:40, wprowadzający: Marek Baranowski
 Sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości położonej w Stęszewie przy ulicy Trzebawskiej
Data wprowadzenia informacji 2005-05-09 14:47:37, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały nr XXII/234/2005 z dnia 31.01.2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Trzebaw
Data wprowadzenia informacji 2005-05-09 14:49:58, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część wsi Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2005-05-09 14:51:15, wprowadzający: Marek Baranowski
 Upoważnienie dyrektora Zespołu Ekonomino - Administracyjnego Szkół w Stęszewie do załatwiania spraw z zakresu przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej o charakterze sojalnym dla uczniów
Data wprowadzenia informacji 2005-05-09 14:53:19, wprowadzający: Marek Baranowski

Zobacz:
 sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 . 
wersja do druku