bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 28 strona główna 

sesja 28
 Przeznaczenie części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 11:52:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały budżetowej na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 11:53:59, wprowadzający: Marek Baranowski
 Podatek od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 11:54:29, wprowadzający: Marek Baranowski
 Podatek rolny
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 11:54:56, wprowadzający: Marek Baranowski
 Podatek od posiadania psów
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 11:55:30, wprowadzający: Marek Baranowski
 Podatek od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 11:56:15, wprowadzający: Marek Baranowski
 Określenie wzorów formularzy
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 11:57:21, wprowadzający: Marek Baranowski
 Prawo pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 11:57:48, wprowadzający: Marek Baranowski
 Nabycie przez Gminę Stęszew dróg położonych we Wronczynie
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 11:58:49, wprowadzający: Marek Baranowski
 Nabycie przez Gminę Stęszew dróg położonych w Skrzynkach
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 11:59:39, wprowadzający: Marek Baranowski
 Nabycie przez Gminę Stęszew działki 131/2 położonej w Skrzynkach
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 12:01:23, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf wody i ścieków
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 12:02:14, wprowadzający: Marek Baranowski
 Określenie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 12:03:42, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały nr XXVII/293/2005 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok"
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 12:06:02, wprowadzający: Marek Baranowski
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew dla terenu położonego we wsi Zamysłowo - działka nr 293/3
Data wprowadzenia informacji 2005-12-07 12:07:41, wprowadzający: Marek Baranowski

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl