bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 26 strona główna 

sesja 26
 Przeznaczenie części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 10:50:42, wprowadzający: Marek Baranowski
 Uchylenie Uchwały Nr XXV/261/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 10:53:06, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały budżetowej na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 10:54:23, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przyjęcie zmian w Statucie Związku
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 10:55:18, wprowadzający: Marek Baranowski
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew terenu w Srocku Małym - działki nr 27 i 28
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 10:57:01, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wydzierżawienie na okres 15 lat przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Witoblu
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 10:58:10, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zamiana nieruchomości położonych w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 11:00:07, wprowadzający: Marek Baranowski
 Nabycie przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Modrzu
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 11:00:59, wprowadzający: Marek Baranowski
 Nabycie przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Stęszewie stanowiących działki 1725 i 1727
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 11:02:12, wprowadzający: Marek Baranowski
 Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we Wronczynie
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 11:03:06, wprowadzający: Marek Baranowski
 Prawo pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 11:03:50, wprowadzający: Marek Baranowski
 Prawo pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 11:04:20, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie i realizację dokumentacji budowlano-wykonawczej dla inwestycji
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 11:05:23, wprowadzający: Marek Baranowski

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl