bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 24 strona główna 

sesja 24
 Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2005-05-09 14:41:11, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zgoda na przyjęcie przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu Gminy Dopiewo i budżetu Miasta i Gminy Buk oraz zawarcia porozumienia z Gminą Dopiewo i Miastem i Gminą Buk
Data wprowadzenia informacji 2005-05-09 14:43:11, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały budżetowej na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-05-09 14:44:29, wprowadzający: Marek Baranowski
 Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2005-05-09 14:46:40, wprowadzający: Marek Baranowski
 Sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości położonej w Stęszewie przy ulicy Trzebawskiej
Data wprowadzenia informacji 2005-05-09 14:47:37, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały nr XXII/234/2005 z dnia 31.01.2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Trzebaw
Data wprowadzenia informacji 2005-05-09 14:49:58, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część wsi Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2005-05-09 14:51:15, wprowadzający: Marek Baranowski
 Upoważnienie dyrektora Zespołu Ekonomino - Administracyjnego Szkół w Stęszewie do załatwiania spraw z zakresu przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej o charakterze sojalnym dla uczniów
Data wprowadzenia informacji 2005-05-09 14:53:19, wprowadzający: Marek Baranowski

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl