bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 23 strona główna 

sesja 23
 Przeznaczenie części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:18:07, wprowadzający: Marek Baranowski
 Likwidacja środka specjalnego
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:19:03, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały budżetowej na 2005 rok
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:20:10, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zatwierdzenie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:22:17, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zwolnienie z podatku od nieruchomości podatników, którzy zwiększyli zatrudnienie tworząc nowe miejsca pracy na terenie gminy Stęszew i określenia warunków udzielania pomocy w formie zwolnienia(przypis: Paragraf 2 tej uchwały utracił moc decyzją Regionalnej Izby Obrachunkowej!)
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:24:09 Informację zaktualizowano 2005-05-13 08:35:54, wprowadzający: Marek Baranowski
 Prawo pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:24:41, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zamiana nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:25:16, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wyrażenie zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:26:07, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wyrażenie zgody na poddanie się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:27:04, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wyrażenie zgody na wystawienie weksla
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:27:52, wprowadzający: Marek Baranowski
 Utrata mocy uchwały nr XXI/224/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew we wsi Skrzynki dla działek nr 89/1 i 89/2 oraz uchwały nr XXI/225/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew fragment wsi Strykowo i Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:31:19, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały nr XIII/138/2004 z dnia 16.02.2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Strykowo ul. Poznańska - Towarowa
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:33:00, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie i realizację inwestycji
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:33:35, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie i realizację inwestycji
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:34:10, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie i relizację inwestycji
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:34:47, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie i realizację inwestycji
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:35:20, wprowadzający: Marek Baranowski
 Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:36:02, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zgoda na przekazanie Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2005-04-12 10:36:54, wprowadzający: Marek Baranowski

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl