Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2012 > sesja 23 strona główna 

sesja 23
 Uchwała Nr XXIII/195/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2013 - 2016
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 15:00:14 Informację zaktualizowano 2013-01-07 15:00:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/196/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 15:03:07 Informację zaktualizowano 2013-01-07 15:03:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/197/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 15:13:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/198/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/108/2011 w sprawie budżetu na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 15:36:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/199/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 15:40:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/200/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Stęszew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2012-12-27 13:20:02 Informację zaktualizowano 2013-01-07 14:57:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/201/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 15:45:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/202/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 15:52:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/203/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/135/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stęszew na lata 2012 - 2016
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 11:01:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/204/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 11:03:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/205/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Jeziorkach
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 11:04:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/206/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Zamysłowie
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 11:05:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/207/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rybojedzko
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 11:06:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/208/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 11:13:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/209/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 11:14:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 . 
wersja do druku