Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne
Platforma Zakupowa
Przetargi na nieruchomości
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Informacje nieudostępnione
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2012 > sesja 23 strona główna 

sesja 23
 Uchwała Nr XXIII/195/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2013 - 2016
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 15:00:14 Informację zaktualizowano 2013-01-07 15:00:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/196/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 15:03:07 Informację zaktualizowano 2013-01-07 15:03:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/197/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 15:13:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/198/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/108/2011 w sprawie budżetu na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 15:36:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/199/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 15:40:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/200/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Stęszew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2012-12-27 13:20:02 Informację zaktualizowano 2013-01-07 14:57:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/201/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 15:45:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/202/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 15:52:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/203/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/135/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stęszew na lata 2012 - 2016
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 11:01:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/204/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 11:03:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/205/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Jeziorkach
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 11:04:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/206/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Zamysłowie
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 11:05:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/207/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rybojedzko
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 11:06:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/208/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 11:13:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/209/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 11:14:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 . 
wersja do druku