Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne
Platforma Zakupowa
Przetargi na nieruchomości
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Informacje nieudostępnione
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2012 > sesja 20 strona główna 

sesja 20
 Uchwała Nr XX/164/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/107/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2012 - 2016
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 09:32:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/165/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XIV/108/2011 w sprawie budżetu na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 14:32:18 Informację zaktualizowano 2012-09-28 14:32:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/166/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2012 i 2013 roku dla Gminy Dopiewo na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 09:37:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/167/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/140/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 09:42:57, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/168/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 09:46:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/169/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 09:50:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/170/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 09:53:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/171/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Stęszew na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 09:16:52 Informację zaktualizowano 2012-09-28 09:17:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/172/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości położonej w miejscowości Słupia
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 10:21:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/173/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: wydzierżawienia przez gminę Stęszew nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 12:53:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/174/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowościach Sapowice, Rybojedzko i Strykowo
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 13:04:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/175/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 13:09:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stęszew oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 13:16:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/177/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 13:28:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/178/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zamiaru i przyczyn połączenia samorządowych instytucji kultury
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 13:33:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 . 
wersja do druku