Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2012 > sesja 20 strona główna 

sesja 20
 Uchwała Nr XX/164/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/107/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2012 - 2016
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 09:32:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/165/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XIV/108/2011 w sprawie budżetu na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 14:32:18 Informację zaktualizowano 2012-09-28 14:32:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/166/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2012 i 2013 roku dla Gminy Dopiewo na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 09:37:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/167/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/140/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 09:42:57, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/168/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 09:46:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/169/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 09:50:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/170/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 09:53:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/171/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Stęszew na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 09:16:52 Informację zaktualizowano 2012-09-28 09:17:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/172/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości położonej w miejscowości Słupia
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 10:21:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/173/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: wydzierżawienia przez gminę Stęszew nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 12:53:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/174/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowościach Sapowice, Rybojedzko i Strykowo
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 13:04:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/175/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 13:09:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stęszew oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 13:16:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/177/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 13:28:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/178/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zamiaru i przyczyn połączenia samorządowych instytucji kultury
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 13:33:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 . 
wersja do druku