Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2012 > sesja 18 strona główna 

sesja 18
 Uchwała nr XVIII/149/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-06-14 10:02:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Stęszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-06-14 10:04:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XIV/108/2011 w sprawie budżetu na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-06-14 14:04:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVIII/152/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia w roku 2012 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków położonego na terenie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2012-06-14 14:06:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie: nadania nazwy ulic w miejscowości Słupia
Data wprowadzenia informacji 2012-06-14 14:07:36, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Data wprowadzenia informacji 2012-06-14 14:08:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVIII/155/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku
Data wprowadzenia informacji 2012-06-14 14:10:16 Informację zaktualizowano 2012-06-14 14:19:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 . 
wersja do druku