Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2012 > sesja 17 strona główna 

sesja 17
 Uchwała nr XVII/138/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę nr XIV/107/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2012 - 2015
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 12:36:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XIV/108/2011 w sprawie budżetu na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 13:02:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 13:05:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę nr X/62/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 13:12:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVII/142/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 13:15:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Słupia
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 13:19:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej w Modrzu
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 13:21:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 13:26:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVII/146/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 13:29:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVII/147/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działka o nr ewid. 106 we wsi Piekary, obręb Piekary, gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 13:33:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVII/148/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: zgody na przekazanie Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 13:36:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 . 
wersja do druku