bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 23 strona główna 

sesja 23
 Uchwała Nr XXIII/195/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2013 - 2016
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 15:00:14 Informację zaktualizowano 2013-01-07 15:00:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/196/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 15:03:07 Informację zaktualizowano 2013-01-07 15:03:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/197/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 15:13:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/198/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/108/2011 w sprawie budżetu na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 15:36:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/199/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 15:40:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/200/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Stęszew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2012-12-27 13:20:02 Informację zaktualizowano 2013-01-07 14:57:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/201/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 15:45:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/202/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 15:52:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/203/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/135/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stęszew na lata 2012 - 2016
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 11:01:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/204/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 11:03:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/205/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Jeziorkach
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 11:04:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/206/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Zamysłowie
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 11:05:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/207/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rybojedzko
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 11:06:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/208/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 11:13:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXIII/209/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2013-01-08 11:14:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl