Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne
Platforma Zakupowa
Przetargi na nieruchomości
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Informacje nieudostępnione
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2012 > sesja 21 strona główna 

sesja 21
 Uchwała Nr XXI/179/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/107/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2012 - 2016
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 12:28:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/108/2011 w sprawie budżetu na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 12:37:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/181/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie: podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 12:55:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/182/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 13:04:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/183/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 13:23:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/184/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 13:24:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/185/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 14:43:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/186/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/287/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w Gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 08:37:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/187/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszewa rejonu ulic: Ślusarska, Szpitalna, Laskowa, Kanałowa i Kanał Samica
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 08:52:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/188/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 08:56:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/189/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Przebawiu
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 08:59:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/190/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 09:04:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/191/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia: "Programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok"
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 09:11:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/192/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 11:57:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/193/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/133/2000 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 1 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia programu - Strategii Rozwoju Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 12:02:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 . 
wersja do druku