Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2012 > sesja 21 strona główna 

sesja 21
 Uchwała Nr XXI/179/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/107/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2012 - 2016
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 12:28:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/108/2011 w sprawie budżetu na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 12:37:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/181/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie: podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 12:55:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/182/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 13:04:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/183/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 13:23:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/184/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 13:24:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/185/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 14:43:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/186/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/287/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w Gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 08:37:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/187/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszewa rejonu ulic: Ślusarska, Szpitalna, Laskowa, Kanałowa i Kanał Samica
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 08:52:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/188/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 08:56:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/189/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Przebawiu
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 08:59:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/190/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 09:04:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/191/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia: "Programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok"
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 09:11:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/192/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 11:57:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XXI/193/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/133/2000 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 1 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia programu - Strategii Rozwoju Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 12:02:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 . 
wersja do druku