Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2012 > sesja 16 strona główna 

sesja 16
 Uchwała nr XVI/126/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę nrXIV/107/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2012 - 2015
Data wprowadzenia informacji 2012-04-05 13:12:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVI/127/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca Uchwałę nr XIV/108/2011 w sprawie budżetu na rok 2012 - część 1
Data wprowadzenia informacji 2012-04-05 13:27:39 Informację zaktualizowano 2012-04-05 13:28:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVI/127/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca Uchwałę nr XIV/108/2011 w sprawie budżetu na rok 2012 - część 2
Data wprowadzenia informacji 2012-04-05 13:16:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVI/128/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 10:33:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVI/129/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: wystąpienia Gminy Stęszew ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 10:37:58, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVI/130/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 10:48:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVI/131/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sapowice na lata 2012 - 2019
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 12:58:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVI/132/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 13:01:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVI/133/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: zgody na przekazanie Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 13:04:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVI/134/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: zgody na przekazanie Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 13:50:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVI/135/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stęszew na lata 2012 - 2016
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 13:59:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVI/136/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 - 2014
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 14:04:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVI/137/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 14:06:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 . 
wersja do druku