bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 20 strona główna 

sesja 20
 Uchwała Nr XX/164/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/107/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2012 - 2016
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 09:32:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/165/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XIV/108/2011 w sprawie budżetu na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 14:32:18 Informację zaktualizowano 2012-09-28 14:32:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/166/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2012 i 2013 roku dla Gminy Dopiewo na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 09:37:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/167/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/140/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 09:42:57, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/168/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 09:46:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/169/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 09:50:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/170/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 09:53:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XX/171/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Stęszew na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 09:16:52 Informację zaktualizowano 2012-09-28 09:17:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/172/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości położonej w miejscowości Słupia
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 10:21:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/173/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: wydzierżawienia przez gminę Stęszew nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 12:53:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/174/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowościach Sapowice, Rybojedzko i Strykowo
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 13:04:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/175/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 13:09:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stęszew oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 13:16:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/177/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 13:28:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr XX/178/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zamiaru i przyczyn połączenia samorządowych instytucji kultury
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 13:33:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl