bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 18 strona główna 

sesja 18
 Uchwała nr XVIII/149/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-06-14 10:02:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Stęszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-06-14 10:04:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XIV/108/2011 w sprawie budżetu na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-06-14 14:04:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVIII/152/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia w roku 2012 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków położonego na terenie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2012-06-14 14:06:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie: nadania nazwy ulic w miejscowości Słupia
Data wprowadzenia informacji 2012-06-14 14:07:36, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Data wprowadzenia informacji 2012-06-14 14:08:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVIII/155/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku
Data wprowadzenia informacji 2012-06-14 14:10:16 Informację zaktualizowano 2012-06-14 14:19:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl