bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 17 strona główna 

sesja 17
 Uchwała nr XVII/138/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę nr XIV/107/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2012 - 2015
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 12:36:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XIV/108/2011 w sprawie budżetu na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 13:02:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 13:05:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę nr X/62/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 13:12:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVII/142/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 13:15:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Słupia
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 13:19:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej w Modrzu
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 13:21:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 13:26:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVII/146/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 13:29:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVII/147/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działka o nr ewid. 106 we wsi Piekary, obręb Piekary, gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 13:33:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVII/148/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: zgody na przekazanie Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 13:36:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl