bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 16 strona główna 

sesja 16
 Uchwała nr XVI/126/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę nrXIV/107/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2012 - 2015
Data wprowadzenia informacji 2012-04-05 13:12:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVI/127/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca Uchwałę nr XIV/108/2011 w sprawie budżetu na rok 2012 - część 1
Data wprowadzenia informacji 2012-04-05 13:27:39 Informację zaktualizowano 2012-04-05 13:28:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVI/127/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca Uchwałę nr XIV/108/2011 w sprawie budżetu na rok 2012 - część 2
Data wprowadzenia informacji 2012-04-05 13:16:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVI/128/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 10:33:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVI/129/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: wystąpienia Gminy Stęszew ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 10:37:58, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVI/130/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 10:48:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVI/131/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sapowice na lata 2012 - 2019
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 12:58:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVI/132/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 13:01:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVI/133/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: zgody na przekazanie Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 13:04:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVI/134/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: zgody na przekazanie Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 13:50:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVI/135/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stęszew na lata 2012 - 2016
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 13:59:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVI/136/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 - 2014
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 14:04:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XVI/137/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Data wprowadzenia informacji 2012-04-06 14:06:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl