bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 14 strona główna 

sesja 14
 Uchwała nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2012 - 2015
Data wprowadzenia informacji 2012-01-04 11:22:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIV/108/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu na rok 2012 - część 1
Data wprowadzenia informacji 2012-01-04 11:36:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIV/108/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu na rok 2012 - część 2
Data wprowadzenia informacji 2012-01-04 11:46:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIV/109/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 1
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 08:05:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIV/109/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 2
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 08:07:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIV/110/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2012 roku dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa powiatowego w Poznaniu na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 08:09:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIV/111/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2012 roku dla Powiatu poznańskiego na utrzymanie filii Poradni psychologiczno - Pedagogicznej w gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 08:11:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie
zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew"
Treść uchwały
Uzasadnienie
Podsumowanie
Załącznik nr 1 - mapka (format .jpg)
Załącznik nr 2 - mapka (format .jpg)
Załącznik nr 3 (format .doc)
Załącznik nr 4

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 08:17:57 Informację zaktualizowano 2012-01-05 08:48:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XIV/113/2011 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentów miejscowości Tomice i Mirosławki
położonych w obrębach geodezyjnych Tomice,
Mirosławki i Rybojedzko, gmina Stęszew
Treść uchwały
Uzasadnienie
Załącznik nr 1.1 - mapka (format .jpg)
Załącznik nr 1.2 - mapka (format .jpg)
Załącznik nr 1.3 - mapka (format .jpg)
Załącznik nr 1.4 - mapka (format .jpg)
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3  
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 09:19:02 Informację zaktualizowano 2012-01-05 09:38:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIV/114/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych we Wronczynie
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 09:42:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIV/115/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 09:45:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIV/116/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterae użyteczności publicznej
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 09:48:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIV/117/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 09:52:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIV/118/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 09:54:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIV/119/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 09:58:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIV/120/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 10:01:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Apel Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 10:08:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl