Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
- sesja 33
- sesja 34
- sesja 35
- sesja 36
- sesja 37
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2006 > sesja 3 strona główna 

sesja 3
 Uchwała Nr III/18/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie budżetu Gminy Stęszew na rok 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-02-21 10:19:37 Informację zaktualizowano 2007-02-21 10:22:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr III/19/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
Data wprowadzenia informacji 2007-02-21 10:54:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/20/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 07:23:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/21/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stęszew na lata 2007 - 2011
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 07:27:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/22/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela i jego zastępcy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 07:28:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/23/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/401/2006 z dnia 26.10.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część wsi Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 07:29:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/24/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 07:30:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/25/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część działek o numerach ewidencyjnych 568 i 569, obręb Wronczyn, gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 07:30:57, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/26/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, niektórych składników wynagrodzenia oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:21:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/27/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Będlewo
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:23:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/28/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Dębno
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:24:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/29/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Drożdżyce
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:25:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/30/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Jeziorki
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:25:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/31/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Łódź
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:26:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/32/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Mirosławki
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:27:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/33/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Modrze
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:27:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/34/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Piekary
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:28:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/35/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Strykowo
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:29:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/36/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Słupia
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:47:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/37/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:48:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/38/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Skrzynki
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:48:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/39/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Srocko Małe
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:49:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/40/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Trzebaw
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:49:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/41/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Tomice
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:50:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/42/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Tomiczki
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:50:57, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/43/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Twardowo
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:51:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/44/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Witobel
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:52:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/45/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Wronczyn
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:52:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/46/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Wielkawieś
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:53:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/47/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Zamysłowo
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:53:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/48/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - Samorząd Mieszkańców w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:54:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku