Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
- sesja 33
- sesja 34
- sesja 35
- sesja 36
- sesja 37
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2006 > sesja 36 strona główna 

sesja 36
 Zmiana uchwały budżetowej na 2006 rok
Data wprowadzenia informacji 2006-12-13 09:30:36, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVI/382/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 12:15:26 Informację zaktualizowano 2010-04-07 12:29:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVI/383/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 12:17:10 Informację zaktualizowano 2010-04-07 12:30:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVI/384/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Skrzynkach
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 12:32:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVI/385/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Witoblu
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 12:34:17 Informację zaktualizowano 2010-04-07 12:34:36, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVI/386/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Uchwalenia statutów przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 12:46:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVI/387/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Nadania nazwy ulicom w Skrzynkach
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 12:47:58, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVI/388/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Nadania nazwy ulicom w Skrzynkach
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 12:49:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVI/389/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 12:51:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVI/390/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 12:53:57, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVI/391/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Ustalenia procedury uchwalania budżetu
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 12:55:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku