Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
- sesja 33
- sesja 34
- sesja 35
- sesja 36
- sesja 37
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2006 > sesja 31 strona główna 

sesja 31
 Zgoda na przekazanie Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2006-03-21 09:57:21, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały budżetowej na 2006 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-21 09:58:54, wprowadzający: Marek Baranowski
 Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Stęszew z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także określenia organów do tego uprawnionych
Data wprowadzenia informacji 2006-03-21 10:01:56, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych nz cele mieszkaniowe
Data wprowadzenia informacji 2006-03-21 10:03:22, wprowadzający: Marek Baranowski
 Nabycie przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Sapowicach
Data wprowadzenia informacji 2006-03-21 10:04:07, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2006-03-21 10:05:40, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały Nr XVII/177/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-03-21 10:06:42, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zgoda na zawarcie przez Gminę Stęszew umowy z Gminą Dopiewo i Miastem i Gminą Buk
Data wprowadzenia informacji 2006-03-21 10:09:25, wprowadzający: Marek Baranowski
 Nabycie przez Gminę Stęszew drogi położonej w Sapowicach
Data wprowadzenia informacji 2006-03-21 10:10:30, wprowadzający: Marek Baranowski

Zobacz:
 sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku