Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
- sesja 33
- sesja 34
- sesja 35
- sesja 36
- sesja 37
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2006 > sesja 35 strona główna 

sesja 35
 Zmiana uchwały budżetowej na 2006 rok
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 10:38:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stęszew za I półrocze roku budżetowego oraz informacji, o której mowa w art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 10:42:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Przeznaczenie części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 10:44:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wyrażenie zgody na realizację inwestycji
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 10:45:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Rybojedzko, gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 10:47:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Tomiczki i Jeziorki, gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 10:48:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zgospodarowania przestrzennego - fragment wsi Trzebaw
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 10:50:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Trzebawskiej - działki nr ewid. 1673, 1676 i 1664/2
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 10:53:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Nabycie przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w WielkiejWsi
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 10:55:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Nabycie przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 10:57:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Zamiana przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 10:58:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo włąsności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 11:00:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Prawo pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 11:01:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 11:02:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wyrażenie opinii potwierdzającej celowość realizacji zadania i efektywności projektowanego przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 11:03:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wyrażenie opinii potwierdzającej celowość realizacji zadania i efektywności projektowanego przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 11:04:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku