Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
- sesja 33
- sesja 34
- sesja 35
- sesja 36
- sesja 37
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2006 > sesja 2 strona główna 

sesja 2
 Zmiana uchwały budżetowej na 2006 rok
Data wprowadzenia informacji 2006-12-20 08:39:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/7/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007
Data wprowadzenia informacji 2010-04-16 08:05:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/8/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-04-16 08:10:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/9/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2010-04-16 08:14:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/10/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2010-04-16 08:26:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/11/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2010-04-16 08:27:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/12/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2007 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-04-16 08:28:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/13/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2007 roku dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-04-16 08:30:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/14/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy
Data wprowadzenia informacji 2010-04-16 08:31:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/15/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2010-04-16 08:32:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/16/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków
Data wprowadzenia informacji 2010-04-16 08:33:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/17/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-04-16 08:34:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku