Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
- sesja 33
- sesja 34
- sesja 35
- sesja 36
- sesja 37
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2006 > sesja 32 strona główna 

sesja 32
 Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2006-05-06 11:27:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Zmiana uchwały budżetowej na 2006 rok
Data wprowadzenia informacji 2006-05-06 11:28:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Sprzedaż lokali mieszkalnych w Będlewie
Data wprowadzenia informacji 2006-05-06 11:30:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe
Data wprowadzenia informacji 2006-05-06 11:32:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Prawo pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2006-05-06 11:32:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Strykowo - część działki nr 462/3
Data wprowadzenia informacji 2006-05-06 11:34:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usług w Stęszewie - działki nr ewid. 598/1, 598/3 i 598/4
Data wprowadzenia informacji 2006-05-06 11:35:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Zmiany w Statucie Związku
Data wprowadzenia informacji 2006-05-06 11:36:26 Informację zaktualizowano 2006-05-06 11:40:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Zmiany w Statucie Związku
Data wprowadzenia informacji 2006-05-06 11:37:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
wersja do druku