bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 3 strona główna 

sesja 3
 Uchwała Nr III/18/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie budżetu Gminy Stęszew na rok 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-02-21 10:19:37 Informację zaktualizowano 2007-02-21 10:22:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała Nr III/19/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
Data wprowadzenia informacji 2007-02-21 10:54:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/20/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 07:23:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/21/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stęszew na lata 2007 - 2011
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 07:27:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/22/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela i jego zastępcy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 07:28:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/23/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/401/2006 z dnia 26.10.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część wsi Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 07:29:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/24/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 07:30:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/25/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część działek o numerach ewidencyjnych 568 i 569, obręb Wronczyn, gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 07:30:57, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/26/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, niektórych składników wynagrodzenia oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:21:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/27/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Będlewo
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:23:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/28/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Dębno
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:24:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/29/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Drożdżyce
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:25:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/30/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Jeziorki
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:25:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/31/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Łódź
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:26:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/32/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Mirosławki
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:27:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/33/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Modrze
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:27:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/34/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Piekary
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:28:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/35/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Strykowo
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:29:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/36/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Słupia
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:47:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/37/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:48:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/38/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Skrzynki
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:48:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/39/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Srocko Małe
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:49:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/40/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Trzebaw
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:49:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/41/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Tomice
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:50:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/42/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Tomiczki
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:50:57, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/43/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Twardowo
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:51:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/44/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Witobel
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:52:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/45/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Wronczyn
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:52:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/46/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Wielkawieś
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:53:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/47/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - sołectwo Zamysłowo
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:53:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr III/48/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew - Samorząd Mieszkańców w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:54:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl