bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 2 strona główna 

sesja 2
 Zmiana uchwały budżetowej na 2006 rok
Data wprowadzenia informacji 2006-12-20 08:39:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/7/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007
Data wprowadzenia informacji 2010-04-16 08:05:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/8/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-04-16 08:10:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/9/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2010-04-16 08:14:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/10/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2010-04-16 08:26:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/11/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2010-04-16 08:27:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/12/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2007 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-04-16 08:28:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/13/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2007 roku dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-04-16 08:30:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/14/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy
Data wprowadzenia informacji 2010-04-16 08:31:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/15/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2010-04-16 08:32:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/16/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków
Data wprowadzenia informacji 2010-04-16 08:33:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr II/17/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-04-16 08:34:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl