bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 36 strona główna 

sesja 36
 Zmiana uchwały budżetowej na 2006 rok
Data wprowadzenia informacji 2006-12-13 09:30:36, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVI/382/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 12:15:26 Informację zaktualizowano 2010-04-07 12:29:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVI/383/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 12:17:10 Informację zaktualizowano 2010-04-07 12:30:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVI/384/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Skrzynkach
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 12:32:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVI/385/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Witoblu
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 12:34:17 Informację zaktualizowano 2010-04-07 12:34:36, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVI/386/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Uchwalenia statutów przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 12:46:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVI/387/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Nadania nazwy ulicom w Skrzynkach
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 12:47:58, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVI/388/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Nadania nazwy ulicom w Skrzynkach
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 12:49:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVI/389/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 12:51:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVI/390/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 12:53:57, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XXXVI/391/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Ustalenia procedury uchwalania budżetu
Data wprowadzenia informacji 2010-04-07 12:55:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl