bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 35 strona główna 

sesja 35
 Zmiana uchwały budżetowej na 2006 rok
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 10:38:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stęszew za I półrocze roku budżetowego oraz informacji, o której mowa w art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 10:42:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Przeznaczenie części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 10:44:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wyrażenie zgody na realizację inwestycji
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 10:45:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Rybojedzko, gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 10:47:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Tomiczki i Jeziorki, gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 10:48:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zgospodarowania przestrzennego - fragment wsi Trzebaw
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 10:50:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Trzebawskiej - działki nr ewid. 1673, 1676 i 1664/2
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 10:53:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Nabycie przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w WielkiejWsi
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 10:55:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Nabycie przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 10:57:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Zamiana przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 10:58:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo włąsności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 11:00:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Prawo pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 11:01:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 11:02:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wyrażenie opinii potwierdzającej celowość realizacji zadania i efektywności projektowanego przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 11:03:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wyrażenie opinii potwierdzającej celowość realizacji zadania i efektywności projektowanego przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 11:04:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl