bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 32 strona główna 

sesja 32
 Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2006-05-06 11:27:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Zmiana uchwały budżetowej na 2006 rok
Data wprowadzenia informacji 2006-05-06 11:28:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Sprzedaż lokali mieszkalnych w Będlewie
Data wprowadzenia informacji 2006-05-06 11:30:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe
Data wprowadzenia informacji 2006-05-06 11:32:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Prawo pierwokupu nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2006-05-06 11:32:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Strykowo - część działki nr 462/3
Data wprowadzenia informacji 2006-05-06 11:34:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usług w Stęszewie - działki nr ewid. 598/1, 598/3 i 598/4
Data wprowadzenia informacji 2006-05-06 11:35:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Zmiany w Statucie Związku
Data wprowadzenia informacji 2006-05-06 11:36:26 Informację zaktualizowano 2006-05-06 11:40:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Zmiany w Statucie Związku
Data wprowadzenia informacji 2006-05-06 11:37:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl