bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 31 strona główna 

sesja 31
 Zgoda na przekazanie Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2006-03-21 09:57:21, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały budżetowej na 2006 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-03-21 09:58:54, wprowadzający: Marek Baranowski
 Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Stęszew z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także określenia organów do tego uprawnionych
Data wprowadzenia informacji 2006-03-21 10:01:56, wprowadzający: Marek Baranowski
 Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych nz cele mieszkaniowe
Data wprowadzenia informacji 2006-03-21 10:03:22, wprowadzający: Marek Baranowski
 Nabycie przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Sapowicach
Data wprowadzenia informacji 2006-03-21 10:04:07, wprowadzający: Marek Baranowski
 Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2006-03-21 10:05:40, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zmiana uchwały Nr XVII/177/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-03-21 10:06:42, wprowadzający: Marek Baranowski
 Zgoda na zawarcie przez Gminę Stęszew umowy z Gminą Dopiewo i Miastem i Gminą Buk
Data wprowadzenia informacji 2006-03-21 10:09:25, wprowadzający: Marek Baranowski
 Nabycie przez Gminę Stęszew drogi położonej w Sapowicach
Data wprowadzenia informacji 2006-03-21 10:10:30, wprowadzający: Marek Baranowski

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl