Przetargi

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Łódź z materiału Wykonawcy

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łódź z materiału Wykonawcy

Zamawiający:

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 05.04.2017 pod numerem 59446-2017

Termin składania ofert: 25.04.2017 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 25.04.2017 o godz. 10:00

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Projekt umowy (.docx)

Pozostała dokumentacja spakowana archiwizerem ZIP (około 5 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opinia geotechniczna (.pdf)
Karta doboru - tłocznia (.pdf)
Uzgodnienia - decyzje 1 (.pdf)
Uzgodnienia - decyzje 2 (.pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi (.pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi (.pdf)
Pozostała dokumentacja spakowana archiwizerem ZIP (około 6 MB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi (.pdf)

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-04-06 09:06:36 | Data modyfikacji: 2017-04-24 12:16:45.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-04-06 09:06:36
Data modyfikacji: 2017-04-24 12:16:45
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót