Unieważnienie - Remont pomieszczeń kuchennych w budynku Przedszkola w Stęszewie
2019-05-17 13:03:02
Pełny tekst unieważnienia (.pdf)  ...więcej

Unieważnienie postępowania na modernizację pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modrzu dla części II – Modernizacja kotłowni gazowej
2019-04-30 10:31:55
Pełny tekst unieważnienia (.pdf)  ...więcej

Unieważnienie -Przebudowa przepompowni ścieków rurociągu tłocznego w Strykowie z materiału Wykonawcy
2019-03-15 07:29:53
Pełny tekst unieważnienia (.pdf)  ...więcej

Unieważnienie-Remont cząstkowy jezdni bitumicznych na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy w 2019 roku
2019-03-05 10:35:52
Pełny tekst unieważnienia (.pdf)  ...więcej

Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Srocko
2018-11-13 16:32:13
Pełny tekst unieważnienia (.pdf)  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty – Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Stęszew w 2018/2019 roku
2018-11-02 13:16:36
Pełny tekst unieważnienia (.pdf)  ...więcej

Przebudowa ulicy Polnej, Krętej w Dębienku z materiału Wykonawcy
2018-10-30 11:59:32
Pełny tekst unieważnienia (.pdf)  ...więcej

Remont lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Dobieżyńskiej 4/2 w miejscowości Piekary z materiału Wykonawcy
2018-10-18 14:35:30
Pełny tekst unieważnienia (.pdf)  ...więcej

Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie Gminy Stęszew
2018-09-28 09:46:24
Pełny tekst unieważnienia (.pdf)  ...więcej

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Stęszew w 2018/2019 roku – Cześć 1
2018-09-26 13:33:37
Pełny tekst unieważnienia (.pdf)  ...więcej

Budowa i remont sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy z podziałem na części
2018-09-26 13:29:35
Pełny tekst unieważnienia (.pdf)  ...więcej

Remont lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Dobieżyńskiej 4/2 w miejscowości Piekary z materiału Wykonawcy
2018-09-13 09:15:22
Pełny tekst unieważnienia (.pdf)  ...więcej

Remont jezdni ulicy Poznańskiej w Stęszewie z materiału Wykonawcy
2018-07-30 16:21:55
Pełny tekst unieważnienia (.pdf)  ...więcej

Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym na terenie przy ul. Słowackiego w miejscowości Stęszew
2018-07-30 16:18:31
Pełny tekst unieważnienia (.pdf)  ...więcej

Unieważnienie postepowania na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2018/2019
2018-07-05 08:17:16
Pełny tekst unieważnienia (.pdf)  ...więcej

Przetarg nieograniczony – Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 14/26 z trawy syntetycznej w miejscowości Trzebaw z materiału Wykonawcy
2018-05-24 11:00:55
Pełny tekst unieważnienia (.pdf)  ...więcej

Wykonanie projektu budowlanego i na tej podstawie wykonanie nawodnienia boiska w miejscowości Strykowo
2018-05-16 08:21:02
Pełny tekst unieważnienia (.pdf)  ...więcej

Przetarg nieograniczony – Remont pomieszczenia natrysków w klubie sportowym w miejscowości Wronczyn z materiału Wykonawcy
2018-05-04 12:49:51
Pełny tekst unieważnienia (.pdf)  ...więcej

Przetarg nieograniczony na remont szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modrzu dla części I – Remont dachu
2018-04-27 10:42:11
Pełny tekst unieważnienia (.pdf)  ...więcej

Opracowanie dokumentacji na budowę promenady nad jeziorem Lipno w Stęszewie z podziałem na części
2018-04-25 12:06:47
Pełny tekst unieważnienia (.pdf)  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 109
następne