Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Stęszew z Materiału wykonawcy
2019-08-09 14:16:47
  ...więcej

Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2019-07-19 13:59:15
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Nadzór inwestorski nad budową zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie Gminy Stęszew z podziałem na części
2019-07-17 05:41:33
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2019/2020
2019-07-08 13:40:38
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2019/2020
2019-07-08 13:36:12
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Utrzymanie ciągłości dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz udostępnienie go przez okres od 01.07.2019 do 30.12.2019 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. : „ Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”
2019-05-31 13:27:09
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Remont lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Dobieżyńskiej 4/2 w miejscowości Piekary z materiału Wykonawcy
2019-05-31 13:10:34
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modrzu-modernizacja kotłowni gazowej
2019-05-30 11:37:50
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Przetarg nieograniczony na modernizacje pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modrzu
2019-05-29 09:04:53
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Przebudowa przepompowni ścieków rurociągu tłocznego w Strykowie z materiału Wykonawcy
2019-05-24 12:10:31
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Naprawa nawierzchni dróg gruntowych kamieniem tłuczonym na terenie Gminy Stęszew w 2019 roku z materiału Wykonawcy
2019-05-24 12:05:28
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Przetarg nieograniczony na remont korytarza I piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Stęszewie
2019-05-20 11:41:30
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Remont cząstkowy jezdni bitumicznych na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy w 2019 roku
2019-04-26 12:16:15
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Praca równiarka i walcem, profilowanie dróg oraz ścinanie poboczy na terenie Gminy Stęszew w 2019 roku wg potrzeb Zamawiającego
2019-04-05 08:29:19
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Przebudowa przepompowni ścieków rurociągu tłocznego w Strykowie z materiału Wykonawcy
2019-03-15 07:36:35
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Srocko
2019-03-12 11:33:45
  ...więcej

Przebudowa dróg ul. Topolowej, Wierzbowej, Akacjowej, Bluszczowej, Dębowej, Jaworowej, Łozowej, Klonowej, Brzozowej, Jarzębinowej w m. Stęszew gm. Stęszew z materiału Wykonawcy wraz z robotami zastępczymi
2019-03-12 11:30:44
  ...więcej

Przetarg nieograniczony ogłoszenie o udzieleniu zamówienia– Przebudowa ulicy Polnej, Krętej w Dębienku z materiału Wykonawcy
2019-01-17 11:36:58
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na terenie Gminy Stęszew w 2019 roku
2019-01-11 13:31:40
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Kompleksowe Usługi Pocztowe na rzecz Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew w 2019 roku
2019-01-11 12:58:08
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 288
następne