Przebudowa przepompowni ścieków rurociągu tłocznego w Strykowie z materiału Wykonawcy
2019-05-24 12:10:31
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Naprawa nawierzchni dróg gruntowych kamieniem tłuczonym na terenie Gminy Stęszew w 2019 roku z materiału Wykonawcy
2019-05-24 12:05:28
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Przetarg nieograniczony na remont korytarza I piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Stęszewie
2019-05-20 11:41:30
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Remont cząstkowy jezdni bitumicznych na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy w 2019 roku
2019-04-26 12:16:15
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Praca równiarka i walcem, profilowanie dróg oraz ścinanie poboczy na terenie Gminy Stęszew w 2019 roku wg potrzeb Zamawiającego
2019-04-05 08:29:19
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Przebudowa przepompowni ścieków rurociągu tłocznego w Strykowie z materiału Wykonawcy
2019-03-15 07:36:35
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Srocko
2019-03-12 11:33:45
  ...więcej

Przebudowa dróg ul. Topolowej, Wierzbowej, Akacjowej, Bluszczowej, Dębowej, Jaworowej, Łozowej, Klonowej, Brzozowej, Jarzębinowej w m. Stęszew gm. Stęszew z materiału Wykonawcy wraz z robotami zastępczymi
2019-03-12 11:30:44
  ...więcej

Przetarg nieograniczony ogłoszenie o udzieleniu zamówienia– Przebudowa ulicy Polnej, Krętej w Dębienku z materiału Wykonawcy
2019-01-17 11:36:58
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na terenie Gminy Stęszew w 2019 roku
2019-01-11 13:31:40
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Kompleksowe Usługi Pocztowe na rzecz Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew w 2019 roku
2019-01-11 12:58:08
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego dla ludzi starszych i niepełnosprawnych wymagających opieki osób drugich
2018-12-28 11:50:17
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Przetarg nieograniczony – Przebudowa ulicy Parkowej we Wronczynie z materiału Wykonawcy
2018-12-28 11:37:12
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie Gminy Stęszew
2018-12-20 11:52:33
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Budowa i remont sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy z podziałem na części
2018-12-14 12:44:19
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Stęszewie.
2018-11-27 11:18:22
przetarg nieograniczony na zakup i dostawę artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Stęszewie (pdf)  ...więcej

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie.
2018-11-22 13:05:05
    Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie (pdf)  ...więcej

Usługa cateringowa dla uczestników klubów seniora działających na terenie Gminy Stęszew w ramach projektu pt.” Seniorze trzymaj formę!”
2018-11-02 13:12:42
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Przetarg nieograniczony – Przebudowa ulicy Mosińskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z remontem jezdni w m. Stęszew i Witobel z materiału Wykonawcy
2018-10-20 08:26:52
Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie Gminy Stęszew
2018-10-10 11:52:54
    Pełna treść ogłoszenia (.pdf)  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 279
następne