> Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na terenie Gminy Stęszew w 2018 roku.
2017-12-11 15:21:58
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI Zamawiający zamierza udzielić zamówienia: ENEA Oświetlenie sp. z o.o.Ul. Ku Słońcu 3471-080 Szczecin Ogłoszenie nr 500072729 - N - 2017 z dnia 11.12.2017   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego obejmujących swym zakresem oświetlenie w miejscowościach Łódź, Rybojedzko, Trzebaw i Stęszew
2017-07-07 14:17:46
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI Zamawiający zamierza udzielić zamówienia: ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Ul. Ku Słońcu 34 71-080 Szczecin Ogłoszenie nr 500002665- N - 2017 z dnia 2017-07-  ...więcej

Pokazano 1 - 2 z 2

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl