Nadzór inwestorski nad budową zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie Gminy Stęszew z podziałem na części
2019-07-02 09:10:51
Pełny tekst informacji (.pdf)  ...więcej

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2019/2020
2019-06-19 13:30:24
  ...więcej

Dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2019/2020
2019-06-19 13:27:34
  ...więcej

Utrzymanie ciągłości dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz udostępnienie go przez okres od 01.07.2019 do 30.12.2019 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. : „ Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”
2019-05-22 08:43:55
Pełny tekst informacji (.pdf)  ...więcej

Remont lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Dobieżyńskiej 4/2 w miejscowości Piekary z materiału Wykonawcy
2019-05-20 15:17:50
Pełny tekst informacji (.pdf)  ...więcej

Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modrzu cz. I – Adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkoły oraz cz. III – Wymiana stolarki okiennej
2019-05-15 14:06:38
Pełny tekst informacji (.pdf)  ...więcej

Remont korytarza I piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Stęszewie
2019-04-30 13:39:38
Pełny tekst informacji (.pdf)  ...więcej

Przebudowa przepompowni ścieków rurociągu tłocznego w Strykowie z materiału Wykonawcy
2019-04-29 15:05:53
Pełny tekst informacji (.pdf)  ...więcej

Remont cząstkowy jezdni bitumicznych na terenie gminy Stęszew
2019-04-18 07:41:06
  ...więcej

Informacja o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności oceny i badania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty
2019-04-08 13:39:54
Pełny tekst informacji (.pdf)  ...więcej

Remont cząstkowy jezdni bitumicznych na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy w 2019 roku
2019-04-04 15:12:06
Zawiadomienie o wyborze (.pdf)  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty- Naprawa nawierzchni dróg gruntowych kamieniem tłuczonym na terenie Gminy Stęszew w 2019 roku z materiału Wykonawcy
2019-04-02 13:12:42
Zawiadomienie o wyborze (.pdf)  ...więcej

Praca równiarką i walcem, profilowanie dróg oraz ścinanie poboczy na terenie Gminy Stęszew w 2019 roku wg. Potrzeb Zamawiającego
2019-03-28 14:19:29
Zawiadomienie o wyborze (.pdf)  ...więcej

Remont cząstkowy chodników na terenie Gminy Stęszew w 2019 roku wg. Potrzeb Zamawiającego z materiału Wykonawcy
2019-03-05 10:40:15
Zawiadomienie o wyborze (.pdf)  ...więcej

Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Srocko
2019-02-18 14:39:51
Zawiadomienie o wyborze (.pdf)  ...więcej

Przebudowa dróg ul. Topolowej, Wierzbowej, Akacjowej, Bluszczowej, Dębowej, Jaworowej, Łozowej, Klonowej, Brzozowej, Jarzębinowej w m. Stęszew gm. Stęszew z materiału Wykonawcy wraz z robotami zastępczymi
2019-02-18 14:35:15
Zawiadomienie o wyborze (.pdf)  ...więcej

Prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Stęszew
2019-01-17 11:10:57
Zawiadomienie o wyborze (.pdf)  ...więcej

Zakup paliwa według potrzeb Zamawiającego w 2019 r.
2019-01-07 13:26:14
Zawiadomienie o wyborze (.pdf)  ...więcej

Przetarg nieograniczony – Przebudowa ulicy Polnej, Krętej w Dębienku z materiału Wykonawcy
2018-12-28 11:32:45
Zawiadomienie o wyborze (.pdf)  ...więcej

Przebudowa ulicy Parkowej we Wronczynie z materiału Wykonawcy
2018-12-28 07:14:19
Zawiadomienie o wyborze (.pdf)  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 308
następne