Adaptacja pomieszczenia na salę komputerową w Szkole Podstawowej w Stęszewie
2021-01-07 13:14:21
  ...więcej

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego dla ludzi starszych i niepełnosprawnych wymagających opieki osób drugich w 2021 roku
2020-12-15 12:21:43
  ...więcej

Dot. postępowania o udzielenie zamównienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Folwarcznej w m. Witobel z materiału wykonawcy - I etap.
2020-12-08 14:14:17
  ...więcej

Zakup paliwa według potrzeb w 2021 roku
2020-11-25 09:56:00
  ...więcej

Zakup i dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeziorkach-cześć I: Artykuły spożywcze i przetwory
2020-11-18 14:22:16
  ...więcej

Remont schodów zewnętrznych w budynku Przedszkola w Stęszewie
2020-11-17 11:05:09
  ...więcej

Zakup i dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeziorkach
2020-11-10 14:11:30
  ...więcej

Zakup i dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Stęszewie
2020-11-09 13:55:49
  ...więcej

Zakup i dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie
2020-11-09 11:12:18
  ...więcej

Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Stęszewie
2020-09-28 09:08:38
  ...więcej

Przetarg nieograniczony na dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2020/2021
2020-08-27 12:57:05
  ...więcej

Przetarg nieograniczony – Przebudowa ulicy Mosińskiej w miejscowości Stęszew z materiału Wykonawcy
2020-08-26 14:13:39
  ...więcej

Przetarg nieograniczony – Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Stęszew w miejscowościach Strykowo oraz Stęszew
2020-08-14 21:39:21
  ...więcej

Przetarg nieograniczony na dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2020/2021
2020-07-28 14:05:17
  ...więcej

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów niepełnosprawnych
2020-07-15 11:46:55
  ...więcej

Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Stęszew Część 1: Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Stęszew w miejscowościach Będlewo, Drożdżyce, Jeziorki, Sapowice, Słupia, Rybojedzko, Wronczyn. Część 2: Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Stęszew w miejscowościach Strykowo oraz Stęszew
2020-07-09 12:09:51
  ...więcej

Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Jeziorki
2020-06-23 14:02:56
  ...więcej

Informacja o wystąpieniu oczywistej omyłki pisarskiej
2020-06-01 12:54:22
  ...więcej

Naprawa nawierzchni dróg gruntowych kamieniem tłuczonym na terenie Gminy Stęszew w 2020 roku z materiału Wykonawcy
2020-05-28 13:18:05
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Przebudowa dróg wewnętrznych ulicy Różanej, Chabrowej, Malwowej, Sasankowej, Fiołkowej z materiału Wykonawcy, Etap I ul. Różana, Chabrowa i Malwowa
2020-05-28 13:12:52
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 347
następne