Naprawa nawierzchni dróg gruntowych kamieniem tłuczonym na terenie Gminy Stęszew w 2019 roku z materiału Wykonawcy
2019-03-18 13:13:32
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Przebudowa przepompowni ścieków rurociągu tłocznego w Strykowie z materiału Wykonawcy
2019-03-11 14:10:53
  ...więcej

Prace równiarką i walcem, profilowanie dróg oraz ścinanie poboczy na terenie Gminy Stęszew w 2019 roku wg potrzeb Zamawiającego
2019-03-11 11:39:53
  ...więcej

Przebudowa dróg ul. Topolowej, Wierzbowej, Akacjowej, Bluszczowej, Dębowej, Jaworowej, Łozowej, Klonowej, Brzozowej, Jarzębinowej w m. Stęszew gm. Stęszew z materiału Wykonawcy wraz z robotami zastępczymi
2019-01-31 09:42:50
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Srocko
2019-01-29 11:32:00
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Przetarg nieograniczony – Przebudowa ulicy Polnej, Krętej w Dębienku z materiału Wykonawcy
2018-12-05 14:31:23
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Wykonanie, dostawa oraz montaż tablic informacyjnych, dla projektu „ Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na trenie Gminy Stęszew”
2018-11-29 18:14:21
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego dla ludzi starszych i niepełnosprawnych wymagających opieki osób drugich w 2019r.
2018-11-21 14:49:00
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Stęszew w 2018/2019 roku
2018-11-19 16:47:39
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Zakup i dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Stęszewie
2018-10-29 13:04:32
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Srocko
2018-10-25 17:48:12
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew
2018-10-25 17:43:57
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Zakup i dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie
2018-10-25 08:15:12
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Dowozy uczestników klubów seniora działających na terenie gminy Stęszew w ramach projektu "Seniorze trzymaj formę !"
2018-10-25 08:00:28
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Remont klubu "7-ka" oraz magazynu dla sprzętu rehabilitacyjnego z materiału Wykonawcy w ramach projektu pt. "Seniorze trzymaj formę"
2018-10-23 14:42:40
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Przebudowa ulicy Parkowej we Wronczynie z materiału Wykonawcy
2018-10-23 14:29:59
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Przebudowa ulicy Polnej, Krętej w Dębienku z materiału Wykonawcy
2018-10-23 14:25:46
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Budowa i remont sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy z podziałem na części
2018-10-23 14:18:56
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Remont lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Dobieżyńskiej 4/2 w miejscowości Piekary z materiału Wykonawcy
2018-10-12 12:04:27
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Usługi cateringowe dla uczestników klubów seniora działających na terenie Gminy Stęszew w ramach projektu "Seniorze trzymaj formę !"
2018-10-02 14:13:23
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 121
następne