Budowa drogi Sapowice-Stęszew z materiału Wykonawcy
2019-08-12 12:40:21
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2019-08-08 13:16:24
  ...więcej

Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
2019-07-12 14:40:57
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Nadzór inwestorski nad budową zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie Gminy Stęszew z podziałem na części
2019-06-26 10:19:45
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Przetarg nieograniczony na dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Stęszew w roku szkolnym 2019/2020
2019-06-14 13:04:33
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do placówek szkolno-wychowawczych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w roku szkolnym 2019/2020
2019-06-14 12:57:47
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modrzu – modernizację kotłowni gazowej.
2019-05-16 13:06:11
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Utrzymanie ciągłości dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz udostępnienie go przez okres od 01.07.2019 do 30.12.2019 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. : „ Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”
2019-05-09 08:43:42
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Remont lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Dobieżyńskiej 4/2 w miejscowości Piekary z materiału Wykonawcy
2019-04-25 14:27:25
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Przebudowa przepompowni ścieków rurociągu tłocznego w Strykowie z materiału Wykonawcy
2019-04-12 13:22:38
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Modrzu
2019-04-12 12:32:44
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Remont korytarza I piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Stęszewie
2019-04-11 14:19:10
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Przetarg Nieograniczony- Remont cząstkowy jezdni bitumicznych na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy w 2019 roku
2019-03-25 15:14:53
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Naprawa nawierzchni dróg gruntowych kamieniem tłuczonym na terenie Gminy Stęszew w 2019 roku z materiału Wykonawcy
2019-03-18 13:13:32
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Przebudowa przepompowni ścieków rurociągu tłocznego w Strykowie z materiału Wykonawcy
2019-03-11 14:10:53
  ...więcej

Prace równiarką i walcem, profilowanie dróg oraz ścinanie poboczy na terenie Gminy Stęszew w 2019 roku wg potrzeb Zamawiającego
2019-03-11 11:39:53
  ...więcej

Przebudowa dróg ul. Topolowej, Wierzbowej, Akacjowej, Bluszczowej, Dębowej, Jaworowej, Łozowej, Klonowej, Brzozowej, Jarzębinowej w m. Stęszew gm. Stęszew z materiału Wykonawcy wraz z robotami zastępczymi
2019-01-31 09:42:50
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Srocko
2019-01-29 11:32:00
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Przetarg nieograniczony – Przebudowa ulicy Polnej, Krętej w Dębienku z materiału Wykonawcy
2018-12-05 14:31:23
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Wykonanie, dostawa oraz montaż tablic informacyjnych, dla projektu „ Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na trenie Gminy Stęszew”
2018-11-29 18:14:21
Pełna treść informacji (.pdf)  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 134
następne