> Prognozy oddziaływania na środowisko
Prognozy oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko do uchwały
nr XVIII/169/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z
dnia 19 października 2016r. w sprawie: uchwalenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w
Sapowicach.
 Prognoza Sapowice.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-10-27 08:36:28.
Data wprowadzenia: 2016-10-27 08:36:28
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl