bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta i Gminy Stęszew www.steszew.pl
Zagospodarowanie Przestrzenne strona główna 

Prognozy oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko do uchwały
nr XVIII/169/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z
dnia 19 października 2016r. w sprawie: uchwalenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w
Sapowicach.
 Prognoza Sapowice.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-10-27 08:36:28.

Zobacz:
   Prognozy oddziaływania na środowisko
   wnioski
   Rewitalizacja
   Gminna Ewidencja Zabytków
Data wprowadzenia: 2016-10-27 08:36:28
Opublikowane przez: Łukasz Dudka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl