Zbiór Danych Przestrzennych

Uchwalone:


mpzp Skrzynki (geotiff)


 


Do uchwalenia:

Załącznik binarny 1 (xml) do Uchwały nr 233/XXXI/2021

Plik podpisu (xades)

Załącznik binarny 2 (xml) do Uchwały nr 233/XXXI/2021

Plik podpisu (xades)

MPZP Skrzynki Dworcowa

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2021-08-19 11:47:18 | Data modyfikacji: 2021-09-13 10:49:16.
Data wprowadzenia: 2021-08-19 11:47:18
Data modyfikacji: 2021-09-13 10:49:16
Opublikowane przez: Łukasz Dudka