INFORMACJA O OPŁATACH SKARBOWYCH


• Za wydanie zaświadczenia: 17,00zł (siedemnaście złotych)

 

• Za udzielenie pełnomocnictwa: 17,00zł (siedemnaście złotych)

 

• Za wydanie warunków zabudowy / lokalizacji celu publicznego 598,00zł (pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych)

// Właściciel działki i użytkownik wieczysty, jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione z opłaty skarbowej //


• Za zmianę decyzji o warunkach zabudowy / lokalizacji celu publicznego 10,00zł (dziesięć złotych)  

// nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego //

 

• Za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 56,00zł (pięćdziesiąt sześć złotych)

// nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego //

 

• Za udzielenie informacji o terenie wraz z wypisem i wyrysem z planu miejscowego:

//nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego//

od wypisu: do 5 stron 30,00zł pow. 5 stron 50,00zł

od wyrysu: za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającej stronie formatu A4 20,00zł nie więcej niż 200zł

 

Wpłaty należy dokonać na konto: 54 9048 0007 0027 3550 2000 0001 GBS MOSINA O/STĘSZEW, na adres: Urząd Miejski Gminy Stęszew, Poznańska 11, 62-060 Stęszew

 

-->FORMULARZE DO POBRANIA<-- 

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-06-30 12:21:26 | Data modyfikacji: 2022-05-27 10:07:16.
Data wprowadzenia: 2016-06-30 12:21:26
Data modyfikacji: 2022-05-27 10:07:16
Opublikowane przez: Łukasz Dudka