UCHWAŁA Nr XXX/311/2017 RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW z dnia: 30 października 2017r.w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017-2023”
2017-10-31 08:23:55
UCHWAŁA Nr XXX/311/2017RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEWz dnia: 30 października 2017r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017-2023” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 i art. 7 ust.   ...więcej

Wyniki konsultacji społecznych projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017-2023
2017-10-31 08:17:30
Konsultacje przeprowadzone były w terminie od 13 października 2017r. – 20 października 2017r. W tym czasie możliwe było składanie uwag dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017-2023. Formami ko  ...więcej

OBWIESZCZENIE Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017-2023”
2017-10-11 12:09:34
OBWIESZCZENIEKonsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017-2023” Burmistrz Gminy Stęszew, mając na uwadze konieczność prowadzenia konsultacji, zawiadamia o rozpoczęciu kon  ...więcej

UCHWAŁA Nr XXIX/309/2017 RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW z 26 września 2017r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/266/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania programu rewitalizacji dla miasta i gminy Stęszew na lata 2017-2026.
2017-10-11 12:03:34
UCHWAŁA Nr XXIX/309/2017RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEWz 26 września 2017r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/266/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania programu rewitalizacji dla miasta  ...więcej

UCHWAŁA Nr XXIX/308/2017 RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW z 26 września 2017r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/255/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Stęszew.
2017-10-11 12:00:34
UCHWAŁA Nr XXIX/308/2017RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEWz 26 września 2017r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/255/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  ...więcej

OBWIESZCZENIE Konsultacje społeczne projektu „Programu Rewitalizacji dla miasta i gminy Stęszew na lata 2017-2026” oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
2017-05-24 14:30:56
OBWIESZCZENIEKonsultacje społeczne projektu „Programu Rewitalizacji dla miasta i gminy Stęszew na lata 2017-2026” oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Burmistrz Gminy S  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla miasta i gminy Stęszew na lata 2017-2026.
2017-05-17 12:28:50
Znak sprawy:PP.671.001.2016 O B W I E S Z C Z E N I Ew sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla miasta i gminy Stęszew na lata 2017-2026. Burmistrz Gminy Stęszew działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 9 październ  ...więcej

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Stęszew
2017-05-17 10:32:52
uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr XXIV/255/2017 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Stęszew  ...więcej

Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu diagnozy i uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Stęszew
2017-05-15 10:27:23
  ...więcej

OWIESZCZENIE dot. konsultacji społecznych projektu „Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stęszew”
2017-03-13 15:04:42
OBWIESZCZENIEKonsultacje społeczne projektu „Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stęszew” Burmistrz Gminy Stęszew, mając na uwadze konieczność prowadzenia konsul  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 10